Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Заборольська громада» (код ЄДРПОУ: 04332242) був реорганізований і увійшов до складу Луцької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Заборольська сільська рада
припинила діяльність, увійшла до складу Луцької громади

ПОРЯДОК  використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

Дата: 11.06.2020 16:16
Кількість переглядів: 208

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

{У тексті Порядку слова “державний банк” в усіх відмінках замінено словами “уповноважений банк” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 911 від 24.10.2018}

{У тексті Порядку слово “Мінагрополітики” замінено словом “Мінекономіки” згідно з Постановою КМ № 954 від 15.11.2019}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, які спрямовуються на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, що спрямовуються на фінансову підтримку шляхом виділення бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар), є Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі - Укрдержфонд).

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 911 від 24.10.2018}

3. Фінансова підтримка надається:

1) фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20000000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення; зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки);

2) сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу якого входять одне і більше фермерських господарств, які відповідають вимогам, зазначеним у підпункті 1 цього пункту, а інші — фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають землі сільськогосподарського призначення або тварини, ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства.

4. Фінансова підтримка не надається одержувачам:

стосовно яких порушено справу про банкрутство;

яких в установленому порядку визнано банкрутами;

які перебувають на стадії ліквідації;

які мають заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, а також за регіональними та місцевими програмами, Укрдержфондом;

які не провадили господарську діяльність протягом трьох попередніх років (крім новостворених);

щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

5. Фінансова підтримка надається одержувачам за такими напрямами:

часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію (далі - часткова компенсація вартості насіння);

{Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 911 від 24.10.2018}

часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;

фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарствам;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 911 від 24.10.2018}

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених);

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

здешевлення кредитів.

{Абзац десятий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 126 від 30.01.2019}

спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства.

Розподіл бюджетних коштів за напрямами затверджується Мінекономіки.

За напрямами: часткова компенсація вартості насіння, часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, здешевлення кредитів, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених) у 2020 році виплачується лише фінансова підтримка, не виплачена одержувачам у 2019 році з незалежних від них причин, у разі повторного подання ними до 1 вересня документів згідно з вимогами пунктів 7, 10, 11 і 112 цього Порядку.

6. Фінансова підтримка надається за напрямами, визначеними абзацами другим — п’ятим та восьмим пункту 5 Порядку через уповноважені банки, що підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва (далі — уповноважений банк).

Меморандум підписується з уповноваженими банками, відібраними відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1762; 2020 р., № 6, ст. 278).

Для отримання фінансової підтримки одержувачі подають уповноваженому банку заявку та підтвердні документи в паперовій або електронній формі, а саме:

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання заявки;

одну із таких форм відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою:

стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи — для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства;

стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”, — для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства;

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, — копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, в паперовій або електронній формі;

довідку, видану Укрдержфондом у довільній формі та чинну на дату подання заявки, про відсутність простроченої заборгованості.

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.

Форми заявок для отримання фінансової підтримки визначаються Мінекономіки.”.

7. Для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва категорій базове, сертифіковане (у розмірі 80 відсотків вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 80000 гривень на одне господарство), одержувачі, крім документів, передбачених у пункті 6 цього Порядку, також подають уповноваженому банку копії:

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

платіжного доручення про оплату за насіння;

накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

акта про висів придбаного насіння за формою, затвердженою Мінекономіки.

У разі закупівлі насіння у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, не включених до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, одержувачі додатково до зазначених документів подають уповноваженому банку оригінали документів на якість насіння, визначені ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур, а саме:

атестат на насіння - на базове насіння;

свідоцтво на насіння - на сертифіковане насіння;

свідоцтво на гібридне насіння - на насіння першого покоління гібридів.

Граничний строк подання документів для часткової компенсації вартості насіння уповноваженим банкам - 1 листопада поточного року.

Закупівля насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, вартість якого підлягає частковій компенсації, здійснюється через уповноважені банки.

Уповноважені банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації вартості насіння, висіяного у поточному році, і подають їх Мінекономіки двічі на рік до 10 липня та 1 грудня у паперовій та електронній формі.

{Абзац тринадцятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 126 від 30.01.2019}

Реєстр одержувачів часткової компенсації вартості насіння містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - підприємця; вартість придбання насіння; суму коштів, що підлягає компенсації.

Мінекономіки у межах бюджетних коштів за відповідним напрямом на підставі наданих уповноваженими банками реєстрів одержувачів часткової компенсації вартості насіння затверджує розподіл коштів між уповноваженими банками та у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань перераховує їх щомісяця до 25 числа уповноваженим банкам.

Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінекономіки перераховують їх на поточні рахунки одержувачів та протягом двох робочих днів після перерахування інформують про це Мінекономіки.

У разі коли одержувач у строки, визначені в абзаці одинадцятому цього пункту, подав належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання часткової компенсації вартості насіння, уповноважений банк прийняв їх до виконання, а часткова компенсація не виплачена або виплачена не в повному обсязі через незалежні від одержувача причини, часткова компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний бюджетний період.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Уповноважений банк складає окремий реєстр одержувачів часткової компенсації вартості насіння і подає його Мінекономіки.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 911 від 24.10.2018}

8. Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень), надається на умовах та в порядку, визначених Мінекономіки.

9. Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів надається кооперативам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку (далі - кооперативи), для придбання вітчизняного обладнання для виробництва, збирання, зберігання, переробки, визначення якості, сортування та фасування сільськогосподарської продукції та техніки для її транспортування (далі - техніка та обладнання).

Фінансова підтримка надається кооперативам шляхом компенсації 70 відсотків вартості техніки та обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більш як 3000000 гривень на один кооператив, за умови попередньої оплати кооперативом 100 відсотків вартості і податку на додану вартість за придбані та одержані у поточному році техніку та обладнання “(далі — компенсація вартості), а також у разі залучення кооперативом банківського кредиту на строк до одного року в уповноваженому банку у національній валюті під заставу техніки та обладнання, що придбавається, на умовах попередньої оплати кооперативом 30 відсотків вартості і податку на додану вартість (далі — компенсація кредиту).

Кооператив може скористатися фінансовою підтримкою протягом бюджетного року кілька разів на загальну суму, яка не перевищує суми, визначеної абзацом третім цього пункту.

Для отримання фінансової підтримки кооператив до 1 жовтня подає до одного із уповноважених банків, крім документів, передбачених пунктом 6 цього Порядку, такі документи:

інформацію від Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин про власників і наявну кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів (кіз, овець) станом на 1 січня поточного року (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі тваринництва);

інформацію з Державного реєстру потужностей операторів ринку про наявність відповідних потужностей (щодо членів кооперативів із заготівлі та переробки продукції бджільництва);

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для кооперативу (щодо членів кооперативів, які провадять діяльність у галузі рослинництва);

баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою, а кооперативи, зареєстровані у поточному році, — копію фінансового звіту за останній звітний період, що передує поданню заявки, за встановленою формою;

копію договору з постачальником техніки та обладнання;

копію платіжного доручення (у разі компенсації кредиту — про сплату 30 відсотків вартості техніки та обладнання, у разі компенсації вартості — про оплату 100 відсотків їх вартості);

акт приймання-передачі техніки та/або обладнання;

копію видаткової накладної;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації).

Подаються оригінали та копії документів, засвідчені підписом уповноваженої особи кооперативу.

Уповноважені банки протягом 30 календарних днів формують:

реєстри кооперативів — одержувачів компенсації кредитів і щомісяця до 10 числа подають їх до Мінекономіки. Граничний строк подання реєстрів — 1 листопада;

реєстри кооперативів — одержувачів компенсації вартості техніки та обладнання і двічі на рік до 1 липня та до 1 листопада подають їх до Мінекономіки. Форми реєстрів визначає Мінекономіки.

Мінекономіки у межах бюджетних коштів за відповідним напрямом, на підставі наданих уповноваженими банками реєстрів одержувачів затверджує розподіл бюджетних коштів між уповноваженими банками та у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань протягом 15 робочих днів перераховує їх уповноваженим банкам:

у разі компенсації кредиту — щомісяця до 25 числа;

у разі компенсації вартості — до 1 серпня та до 10 грудня.

Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінекономіки перераховують їх на поточні рахунки кооперативів та протягом двох робочих днів після перерахування інформують про це Мінекономіки.

Кооперативи-одержувачі протягом трьох років щороку до 15 квітня подають Мінекономіки інформацію про стан використання техніки та обладнання, придбаних із використанням бюджетних коштів, за формою, визначеною Мінекономіки.

У разі надання у користування третім особам або відчуження придбаних з державною підтримкою техніки та обладнання до закінчення трирічного строку їх експлуатації (в тому числі у зв’язку з ліквідацією, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) кооператив повертає використані бюджетні кошти і протягом трьох років від дати виявлення факту порушення позбавляється права на отримання фінансової підтримки.

10. Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (далі - техніка та обладнання) надається фермерським господарствам на безповоротній основі у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання без урахування податку на додану вартість, зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через уповноважений банк згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Пост. КМ № 126 від 30.01.2019№ 954 від 15.11.2019}

При цьому компенсація вартості техніки та обладнання надається за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 1201150 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, у розмірі 25 відсотків вартості за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”, а у розмірі 15 відсотків вартості — за напрямом “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств.

Для отримання компенсації техніки та обладнання фермерські господарства додатково подають до уповноваженого банку копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно достатті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”).

Уповноважені банки у порядку та за формою, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 671), включають відповідну інформацію про фермерські господарства для отримання 25 відсотків компенсації вартості техніки та обладнання, та формують додаткову інформацію про фермерські господарства для компенсації 15 відсотків вартості техніки та обладнання і щомісяця до 10 числа одночасно подають їх до Мінекономіки.

{Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 126 від 30.01.2019№ 954 від 15.11.2019}

 Заявки для отримання компенсації техніки та обладнання, придбаних до 1 грудня поточного року, подаються уповноваженим банкам до 5 грудня поточного року за наявності поданих у повному обсязі підтвердних документів. Заявки для отримання компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних після 1 грудня попереднього року, подаються до 1 березня наступного року.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Компенсація фермерським господарствам, які придбали техніку та обладнання у попередньому році, але з незалежних від них причин не отримали компенсації, може бути виплачена за рахунок коштів, передбачених у поточному році.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Уповноважений банк складає окрему інформацію про такі фермерські господарства і подає її Мінекономіки. Форму інформації затверджує Мінекономіки.

11. Здешевлення кредитів здійснюється шляхом надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, наданими уповноваженим банком (далі - компенсація).

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) не надається фермерським господарствам, які мають прострочену заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам”.

Компенсація надається одержувачам за нараховані і сплачені у поточному році (включаючи нараховані за грудень попереднього бюджетного року) відсотки за користування кредитами (непоновлювальними) у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт.

{Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 126 від 30.01.2019}

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитом:

залученим до одного року, обсяг якого не перевищує 500000 гривень, для покриття виробничих витрат;

залученим до трьох років, обсяг якого не перевищує 9000000 гривень, для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Одержувач може скористатися компенсацією не більш як за одним короткостроковим та/або одним середньостроковим кредитом.

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Для отримання компенсації одержувачі подають до уповноваженого банку, з яким укладено кредитний договір, заявку та підтвердні документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку.

Компенсація здійснюється щомісяця виходячи із суми фактично сплачених одержувачем уповноваженому банку відсотків за відповідний період згідно з кредитним договором з урахуванням вимог, визначених абзацом другим цього пункту.

  Уповноважені банки формують реєстри одержувачів компенсації і щомісяця до 10 числа подають їх до Мінекономіки, а реєстр за грудень попереднього року - до 10 лютого поточного року.

{Абзац дев'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Реєстр одержувачів компенсації містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ одержувача, номер та дату укладення кредитного договору, початкову суму кредиту за кредитним договором, відсоток за кредитним договором, суму сплачених відсотків, напрям та обсяг витрачених кредитних коштів, суму коштів, що підлягає компенсації.

Мінекономіки у межах бюджетних коштів за відповідним напрямом на підставі наданих уповноваженими банками реєстрів одержувачів компенсації затверджує розподіл коштів між уповноваженими банками та у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань перераховує їх щомісяця до 25 числа уповноваженим банкам.

{Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ № 911 від 24.10.2018}

Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінекономіки перераховують їх на поточні рахунки одержувачів та протягом двох робочих днів після перерахування інформують про це Мінекономіки.

{Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ № 911 від 24.10.2018}

У разі коли одержувач у строки, визначені цим Порядком, подав належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання компенсації, уповноважений банк прийняв їх до виконання та здійснив перерахунки у листопаді 2019 року, а компенсація виплачена не в повному обсязі через незалежні від одержувача причини, компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний бюджетний період. Уповноважений банк складає окремий реєстр одержувачів компенсації і подає його до Мінекономіки. Форму реєстру затверджує Мінекономіки.

У разі коли новостворені фермерські господарства у строки, визначені цим Порядком, подали належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання бюджетної субсидії, Укрдержфонд включив їх до зведених реєстрів одержувачів бюджетних субсидій у жовтні — листопаді 2019 року, а бюджетна субсидія не виплачена через незалежні від них причини, у 2020 році бюджетна субсидія виплачується їм пропорційно заявленим сумам, за умови повторного подання до 1 вересня документів згідно з вимогами цього пункту. Укрдержфонд складає окремий реєстр таких фермерських господарств і подає його до Мінекономіки. Форму реєстру затверджує Мінекономіки.

11-1. Новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки після його створення) виділяється бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60000 гривень на одне фермерське господарство.

{Абзац перший пункту 11-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Для отримання бюджетної субсидії новостворені фермерські господарства подають регіональним відділенням Укрдержфонду заявку та підтвердні документи, передбаченіпунктом 6 цього Порядку.

Регіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, і подають їх до 10 числа поточного місяця Укрдержфонду у паперовому вигляді та в електронній формі.

Реєстр новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - підприємця; площу земель сільськогосподарського призначення; суму коштів, що підлягає виплаті.

Укрдержфонд формує зведений реєстр, який подає до 15 числа поточного місяця Мінекономіки.

Мінекономіки погоджує до 20 числа поточного місяця на підставі наданого Укрдержфондом реєстру новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, розподіл бюджетних коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті для фінансової підтримки фермерських господарств за відповідним напрямом, та перераховує кошти до Укрдержфонду у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань.

Укрдержфонд протягом п’яти робочих днів з дати отримання коштів від Мінекономіки перераховує їх на поточні рахунки новостворених фермерських господарств та протягом двох робочих днів інформує Мінекономіки про перерахування коштів.

{Порядок доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ № 911 від 24.10.2018}

11-2. Фермерським господарствам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку (крім новостворених), надається бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) у розмірі 12000 гривень з розрахунку на одного члена фермерського господарства, який є членом фермерського господарства на момент подання заявки для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар).

{Абзац перший пункту 11-2 в редакції Постанови КМ № 126 від 30.01.2019}

Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не може перевищувати 40000 гривень.

{Пункт 11-2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Фермерському господарству, зазначеному у пункті 3 цього Порядку, (крім новостворених), голова якого на момент подання заявки має вік до 35 років, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) надається у максимальному розмірі.

{Пункт 11-2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) не надається фермерським господарствам, які мають прострочену заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам”.

{Пункт 11-2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Для отримання бюджетної субсидії фермерські господарства, зазначені в абзаці першому цього пункту, подають регіональним відділенням Укрдержфонду заявку та підтвердні документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку.

Регіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, та подають їх до 10 числа поточного місяця Укрдержфонду у паперовому вигляді та в електронній формі.

Реєстр фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - підприємця; площу земель сільськогосподарського призначення; суму коштів, що підлягає виплаті.

Укрдержфонд формує зведений реєстр, який подає до 15 числа поточного місяця Мінекономіки.

Мінекономіки погоджує до 20 числа поточного місяця на підставі наданого Укрдержфондом реєстру фінансової підтримки фермерських господарств розподіл бюджетних коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті для фінансової підтримки за відповідним напрямом, та перераховує кошти до Укрдержфонду у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань.

Укрдержфонд протягом п’яти робочих днів з дати отримання коштів від Мінекономіки перераховує їх на поточні рахунки фермерських господарств та протягом двох робочих днів інформує Мінекономіки про перерахування коштів.

{Порядок доповнено пунктом 11-2 згідно з Постановою КМ № 911 від 24.10.2018}

У разі коли фермерські господарства, зазначені в абзаці першому цього пункту, у строки, визначені цим Порядком, подали належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання бюджетної субсидії, Укрдержфонд включив їх до зведених реєстрів одержувачів бюджетних субсидій у жовтні — листопаді 2019 року, а бюджетна субсидія не виплачена через незалежні від них причини, бюджетна субсидія виплачується їм пропорційно заявленим сумам за рахунок коштів, передбачених на наступний бюджетний період. Укрдержфонд складає окремий реєстр таких одержувачів і подає його до Мінекономіки. Форму реєстру затверджує Мінекономіки.

113. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності надається на безповоротній основі фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову в розмірі 5 000 гривень але не більше 250 000 гривень (далі — дотація за утримання корів).

Для отримання дотації за утримання корів фермерські господарства до 1 жовтня (станом на 1 липня поточного року) подають до Мінекономіки, крім документів, передбачених у пункті 6 цього Порядку, за винятком абзацу одинадцятого пункту 6 цього Порядку, такі документи:

заявку;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий в установленому порядку.

За зверненням Мінекономіки Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк подає інформацію за кожним фермерським господарством про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я корів станом на 1 липня поточного року.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються фермерському господарству у п’ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Комісія Мінекономіки до 25 жовтня поточного року на підставі поданих документів та інформації з Єдиного державного реєстру тварин визначає обсяг дотації за утримання корів за кожним фермерським господарством та формує реєстр фермерських господарств — одержувачів дотації за утримання корів. Положення про комісію, її склад, форми заявки та реєстру затверджує Мінекономіки.

Мінекономіки на підставі реєстру затверджує розподіл бюджетних коштів між фермерськими господарствами, пропорційно нарахованим сумам дотації за утримання корів, і у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань протягом 15 робочих днів але не пізніше 10 грудня поточного року спрямовує бюджетні кошти на їх рахунки, відкриті у банках.

12. Одержувач може скористатися фінансовою підтримкою за напрямами, визначеними абзацами другим, третім, п’ятим, шостим, восьмим, дев’ятим та одинадцятим пункту 5 цього Порядку, не більше одного разу протягом бюджетного року. Перерахунок сум фінансової підтримки, що надається одержувачам, які включені до реєстрів, сформованих відповідно до цього Порядку, не здійснюється.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 126 від 30.01.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 954 від 15.11.2019}

13. Відповідність одержувачів критеріям, визначеним у пункті 3 цього Порядку, для отримання фінансової підтримки за відповідними напрямами, що зазначені у пункті 5 цього Порядку, зазначається одержувачами у заявках для отримання фінансової підтримки. У разі надання недостовірної інформації чи встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів одержувач протягом місяця повертає їх до державного бюджету і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Товари, придбані з використанням бюджетних коштів, не можуть бути відчужені протягом трьох років з дати їх придбання та використовуються за призначенням, крім випадку, коли такі товари прийняті уповноваженими банками у заставу і відчужуються в разі невиконання одержувачем зобов’язань за кредитним договором.

15. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

16. Мінекономіки подає у тижневий строк після прийняття зведеної звітності Казначейством до Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.

17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


« повернутися


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua